Adio Cloud

Hva er egentlig Adio Cloud? 

Dette kaller vi vår samling av skytjenester som overvåker det vi leverer til deg. Vi passer på systemet hos deg. 

Om noe er galt får vi en melding umiddelbart. Mye kan vi fikse fra der vi er, og om det er behov for det, kan vi rykke ut for å fikse problemet. 

Målet vårt er å vite om noe er galt før du merker det, slik at vi preventivt kan løse feil.