Adiorom – fremtidens møterom!

Adiorom er mer enn alminnelige møterom. Dette er smarte møteromsløsninger som gir deg innsikt i hvordan og når rommet brukes på en skalerbar måte. Vi har også oversikt over helsetilstanden til møterommet slik at du kan bruke mest mulig tid på selve møtet, fremfor å kaste bort unødvendig tid på oppkobling eller tekniske problemer i videomøtet. Dersom det oppstår feil i møterommet, med hardware, tilkoblinger el., er vårt mål å rette opp i feilen før du merker noe!

Vi leverer de sikreste møteromsløsningene på markedet. Adiorom er utviklet slik at ingen uønskede gjester kan ta seg inn eller hente konfidensiell informasjon ut fra møtet.

Vi tilbyr ulike møteromspakker som støtter Microsoft Teams, Zoom, Google og rene BYOD (Bring Your Own Device) rom der du kan ta i bruk egen PC/Mac til videokonferansen.