Adiorom – fremtidens møterom!

Våre adiorom gir deg innsikt i hvordan møterommet brukes; når på dagen, hvor ofte og hvor mange som bruker rommet, slik at du kan optimalisere bruken. Vi har oversikt over helsetilstanden til møterommet, dvs at dersom det oppstår feil i møterommet (hardware, tilkoblinger osv.) er vårt mål å rette opp i feilen før du merker noe.

Vi leverer de sikreste møteromsløsningene på markedet – Adiorom er utviklet slik at ingen uønskede gjester kan ta seg inn eller hente konfidensiell informasjon ut fra møtet.

Vi tilbyr ulike møteromspakker som støtter Microsoft Teams, Zoom og rene BYOD (Bring Your Own Device) rom der du bruker PC/Mac til videokonferansen.