Vi leverer Adiorom

Møterom optimalisert for den digitale arbeidshverdagen.

Adiorom er møterom gjort enkelt og brukervennlig for deg som anskaffer, eier og bruker. Våre Adiorom kan du abonnere på, fleksibelt og forutsigbart.

adiorom-kalkulator

Adioromkalkulator

Test ut vår Adioromkalkulator og finn den optimale møteromsløsningen basert på dine behov – enkelt og effektivt! 

Noen av våre kunder