Over 50 års erfaring

— innen møterom, AV og videomøter.

Om Adio

Adio er et selskap i kontinuerlig vekst. Siden oppstarten i 2020 har vi opplevd en gradvis økning i vår virksomhet. Etter en vellykket restrukturering og emisjon i 2022, har vi nådd en sunn økonomisk situasjon og utviklet en tydelig strategi for fremtiden.

Per 2023 er vi et team på totalt ni dedikerte personer som hver dag arbeider for Adio. Blant disse er det tre ansatte som jobber på heltid. Vi er stolte av å kunne tilby kontinuerlig tilgjengelighet, med ressurser som er tilgjengelige 365 dager i året. Dette gjør det mulig for oss å opprettholde vårt servicekonsept, hvor kundene alltid har et pålitelig kontaktpunkt de kan henvende seg til.

Vi vil fortsette vår innsats for å levere Adiorom – en enkel løsning for møterom. Dette er et område vi har fokusert på og ønsker å videreføre suksessen med. Vi ser optimistisk på fremtiden og er dedikerte til å opprettholde vårt gode omdømme som en pålitelig leverandør av møteromstjenester.

Vi har også fordelen av å ha et aktivt og hardt arbeidende styre i ryggen. Hvert medlem i teamet vårt har omfattende erfaring fra bransjen, og de deler alle det samme ønsket om å forbedre bransjen ved å forenkle møteromsopplevelsen gjennom bruk av god teknologi, strukturert installasjon, gode serviceavtaler og fokus på bærekraft.

Investorteamet vårt bringer med seg verdifull innsikt og ekspertise som bidrar til å styrke vår posisjon i markedet. Deres kunnskap og engasjement er drivkraften bak vår evne til å levere tjenester av høy kvalitet og kontinuerlig forbedre bransjenormene.

Adio bil

Vi er dedikerte til å implementere den nyeste teknologien for å sikre en problemfri og innovativ møteromsopplevelse. Vår fokuserte tilnærming til installasjon og serviceavtaler sikrer at våre kunder får den beste løsningen som passer deres behov. Samtidig setter vi bærekraft høyt på agendaen vår, og søker kontinuerlig å redusere vår miljøpåvirkning og fremme ansvarlig praksis innen møteromsindustrien.

Med støtte fra vårt kompetente investorteam er vi godt rustet til å drive frem endringer og sette nye standarder for møteromsbransjen. Vi er forpliktet til å fortsette å utfordre status quo og skape en bedre fremtid for våre kunder og bransjen som helhet.

Vi har et bredt nettverk av samarbeidspartnere som gjør at vi til enhver tid kan ta på oss store installasjoner, men ikke minst også på kort varsel rykke ut på serviceoppdrag. Vi har bygd opp et strategisk nettverk hvor vi har fokusert på å kunne dekke så store deler av landet som mulig.