Møterom som tjeneste

Adio leverer møterom som en tjeneste. Her tar vi ansvaret for utstyret i møterommet fra bestilling, og gjennom hele rommets levetid. Vi overvåker systemet, og gjør tiltak hvis noe ikke virker. 

I møterommet kan du velge om du vil ha en løsning med Microsoft Teams, Zoom, eller en løsning hvor du tar med din egen PC/Mac og bruker den plattformen som passer deg best (BYOD – Bring Your Own Device). 

Vi har gode ferdige pakker som passer alle rom, små som store.