Møteromsbooking

Er møterommet ledig eller opptatt? Er det noen som bruker stillerommet? Trenger du en oversikt over rommene i resepsjonen? Adio har løsninger for alt dette.

Vi kan levere møteromsbooking i sammenheng med både digital skilting, besøksregistrering eller så kan vi sette opp en skjerm utenfor møterommet ditt. Du bestemmer hvor avansert du ønsker det.